ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ο Όμιλος Ανθρωπιστών Κύπρου είναι Μέλος της International Humanist and Ethical Union (IHEU)και τηςEυρωπαϊκής Ομoσπονδίας Ανθρωπιστών (European Humanist Federation, EHF). Η IHEU ιδρύθηκε το 1952 στο Άμστερνταμ και έχει έδρα το Λονδίνο. Εκπροσωπεί τους Ανθρωπιστές σε παγκόσμιο επίπεδο και ενώνει ένα μεγάλο φάσμα άθρησκων οργανώσεων. H EHF έχει έδρα τις Βρυξέλλες, ιδρύθηκε το 1991 και σε αυτή συμμετέχουν περισσότερες από 60 ευρωπαϊκές οργανώσεις. Προωθεί την εκκοσμίκευση κρατών, τα ανθρώπινα δικαιώματα, μάχεται κατά των διακρίσεων και του θρησκευτικού συντηρητισμού στην Ευρώπη.
Με την ένταξη μας στους δυο αυτούς διεθνείς οργανισμούς ευελπιστούμε πως θα δημιουργηθούν περαιτέρω δίαυλοι επικοινωνίας, ανταλλαγής πληροφοριών και βοήθειας σε θέματα που αφορούν τον ανθρωπισμό.

IHEU_logo

EHF_logo