ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

 

Διεύθυνση:

Τ.Θ 24307, Τ.Τ 1703 Λευκωσία

 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Πληροφορίες: info@cyprushumanists.org

Εγγραφές: registrations@cyprushumanists.org

Πρόεδρος: president@cyprushumanists.org

Αντιπρόεδρος: vicepresident@cyprushumanists.org

Γραμματέας: gensecretary@cyprushumanists.org

Ταμίας: treasurer@cyprushumanists.org

Μέλος: boardmember@cyprushumanists.org

 

Εγγραφή Νέων Μελών:

Συμπληρώστε διαδικτυακά την φόρμα Εγγραφή Μέλους και εντός δύο ημερών θα ενημερωθείτε για την παραλαβή της αίτησης και την επιτυχή εγγραφή σας στον Όμιλο Ανθρωπιστών Κύπρου.