ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο Όμιλος Ανθρωπιστών Κύπρου τάσσεται υπέρ ενός εκπαιδευτικού συστήματος χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς στο οποίο όλοι οι μαθητές θα εκπαιδεύονται μαζί, όχι χωριστά, και σύμφωνα με τις πεποιθήσεις των γονέων τους.

Η θέση μας για την Εκπαίδευση προκύπτει από τις αρχές του ανθρωπισμού, την ευαισθητοποίησή μας για το κοινό καλό και την επιθυμία μας για την προώθηση ενός εκπαιδευτικού συστήματος που θα αντιμετωπίζει ισότιμα τα παιδιά οποιασδήποτε θρησκείας ή χωρίς θρησκεία. Θεωρούμε ότι τα δικαιώματα της θρησκευτικής ελευθερίας και ανεξιθρησκείας μπορούν να γίνουν απόλυτα σεβαστά εντός της σχολικής κοινότητας.

Οι στόχοι μας για την Εκπαίδευση είναι:

  • Η προώθηση ενός εκπαιδευτικού συστήματος που τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ της ισότητας, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις στη βάση φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, αναπηρίας, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων.
  • Η προώθηση της θρησκευτικής ουδετερότητας σε όλους τους τομείς της σχολικής ζωής.
  • Η διδασκαλία του μαθήματος της Θρησκευτικής Αγωγής ως ένα μη κατηχητικό, μη ομολογιακό μάθημα χωρίς απαλλαγές, που θα καταφάσκει στις αρχές του ουδετερόθρησκου σχολείου, θα προωθεί τη γνώση και όχι την πίστη και θα σέβεται τη θρησκευτική συνείδηση όλων ανεξαιρέτως των μαθητών.
  • Η παροχή εκπαίδευσης που θα προετοιμάζει τους νέους για την ενήλικη ζωή σε μια πλουραλιστική κοινωνία, θα ενθαρρύνει την ενεργό πολιτότητα, θα περιλαμβάνει σωστή σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, σχέσεις ανθρώπων και αξίες, θα προωθεί τον ορθολογισμό, την κριτική σκέψη, την διερεύνηση και την δημιουργικότητα.

Η  αρχή της ισότιμης μεταχείρισης όλων των θρησκειών επιβάλλει την κατάργηση της κατήχησης στο μάθημα των Θρησκευτικών. Ο Όμιλος Ανθρωπιστών έχει τη θέση ότι η σύγχρονη διδασκαλία του μαθήματος της Θρησκευτικής Αγωγής οφείλει να αντιμετωπίζει αντικειμενικά, αμερόληπτα και ουδέτερα όλες τις θρησκευτικές, θεϊστικές και μη, προσεγγίσεις χωρίς να αποκλείει την απόδοση μεγαλύτερης έμφασης στο ελληνορθόδοξο χριστιανικό δόγμα λαμβάνοντας υπόψην το κοινωνιοπολιτισμικό και θρησκευτικό υπόβαθρο της κυπριακής κοινωνίας.

Ο Όμιλος Ανρθωπιστών υπογραμμίζει την ανάγκη να διδάσκονται τα παιδιά την ιστορία και φιλοσοφία των κύριων θρησκειών με αντικειμενικότητα, αμεροληψία και με σεβασμό στις αξίες της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Θρησκευτική Αγωγή οφείλει να δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να αναπτύξουν μια ολοκληρωμένη, κριτική και αντικειμενική θεώρηση απέναντι στο φαινόμενο της θρησκευτικότητας, δηλαδή σε ευρέως διαδεδομένες θρησκείες και φιλοσοφικές επιλογές αλλά και απέναντι στο φαινόμενο της μη θρησκευτικότητας, δηλαδή του αγνωστικισμού και της αθεϊας.

Αναμφίβολα η θρησκεία έχει θέση στη ζωή πολλών ανθρώπων που βεβαίως μπορούν να ασκούν ελεύθερα τα θρησκευτικά τους καθήκοντα στην ιδιωτική τους ζωή. Το σύγχρονο και δημοκρατικό σχολείο ωστόσο οφείλει να προωθεί τον ορθολογισμό και την κριτική σκέψη και όχι τον θρησκευτικό δογματισμό και την κατήχηση. Ενέργειες όπως ο υποχρεωτικός εκκλησιασμός, η συμμετοχή σε μυστήρια και εξομολογήσεις εντός του σχολικού χώρου, υποδηλώνουν ένα θρησκευόμενο κράτος που υιοθετεί συγκεκριμένη δογματική κατεύθυνση και κατά συνέπεια δεν αντιμετωπίζει ισότιμα πολίτες διαφορετικών θρησκευμάτων. Σε ένα κράτος, συμβατό με τις σύγχρονες δημοκρατικές αξίες ισονομίας και σεβασμού των ατομικών ελευθεριών, το δημόσιο σχολείο ως κρατικός φορέας και ως χώρος σύνθεσης απόψεων και πολιτισμών, πρέπει να διατηρεί τον κοσμικό χαρακτήρα του, την αμεροληψία και την ουδετερότητα του απέναντι σε όλες τις θρησκείες.