Επιστολή προς Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Posted Monday August 22, 2016 by Cyprus Humanists

Επιστολή προς Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Αξιότιμο κύριο Κώστα Καδή,

Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού

3 Νοεμβρίου 2015

Θέμα: Επίσημη καταγγελία ενέργειας Δημόσιου Νηπιαγωγείου  να μεταφέρει παιδιά σε εκκλησία για να προσκυνήσουν “ιερά λείψανα”

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Με αφορμή παράπονο γονέα, που ενημέρωσε τον Όμιλο Ανθρωπιστών Κύπρου, σχετικά με την απόφαση Δημόσιου Νηπιαγωγείου να μεταφέρει τους μαθητές σε εκκλησία της ενορίας για να προσκυνήσουν «το ιερό λείψανο του Πρωτόκλητου Απόστολου Ανδρέα» και να κοινωνήσουν, δράττουμε την ευκαιρία για να θίξουμε ακόμη μια φορά το θέμα του δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας των μαθητών/τριών και των γονέων ή κηδεμόνων τους και να καταγγείλουμε επίσημα την ενέργεια του προαναφερόμενου σχολείου.

Ως Όμιλος Ανθρωπιστών Κύπρου που έχει συσταθεί με γνώμονα την προώθηση του ανθρωπισμού, του κοσμικού κράτους και της ισότητας όλων των ατόμων κρίνουμε ότι η συγκεκριμένη ενέργεια εκ μέρους του  Δημόσιου Νηπιαγωγείου παραβιάζει το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας των μαθητών/τριών, ενώ οδηγεί εμμέσως και στην περιθωριοποίηση των παιδιών των οποίων οι γονείς δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε αυτή την εξωδιδακτική δραστηριότητα.

Συγκεκριμένα, γονείς που είναι αλλόθρησκοι ή ομόθρησκοι και που όμως δεν επιθυμούν τη συμμετοχή των παιδιών τους σε προσκύνημα “ιερών λειψάνων” βρίσκονται στη δύσκολη θέση να επιλέξουν να κρατήσουν τα παιδιά τους σπίτι κατά τη διάρκεια της εκκλησιαστικής επίσκεψης, απουσιάζοντας έτσι και οι ίδιοι από τη δουλειά τους ή εάν αυτό δεν είναι εφικτό, να συμβιβαστούν απρόθυμα με την απόφαση του σχολείου. Στην σχετική ενημερωτική ανακοίνωση του εν λόγω σχολείου προς τους γονείς, δεν αναγράφονται εναλλακτικές επιλογές ώστε να γνωρίζουν οι γονείς που δεν θα ήθελαν τα παιδιά τους να συμμετέχουν σε εκκλησιαστικές λειτουργίες και προσκυνήματα λειψάνων, πως αυτά θα απασχολούνται δημιουργικά στο σχολείο εκείνη την ώρα.

Παρά τις σοβαρές συστάσεις και την αυστηρή κριτική της Επιτρόπου Διοικήσεως προς το Υπουργείο σας, σχετικά με τις παραβιάσεις του δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας των μαθητών/τριών στα σχολεία, οι εκκλησιασμοί παραμένουν αναπόσπαστο κομμάτι της  μαθητικής ζωής στα δημόσια σχολεία. Τόσο το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και Διεθνείς Συμβάσεις δικαιωμάτων κατοχυρώνουν το δικαίωμα στην ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας ως ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Ειδική μνεία για το δικαίωμα του παιδιού για ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας γίνεται και  στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, αξιώνοντας από τα Συμβαλλόμενα Κράτη τον σεβασμό του δικαιώματος αυτού. Ως εκ τούτου,η Πολιτεία πρέπει να σέβεται το δικαίωμα των γονέων να καθοδηγούν τα παιδιά τους στην άσκηση του πιο πάνω δικαιώματος κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του και στις δικές τους θρησκευτικές πεποιθήσεις.

Με την παρούσα επιστολή εκφράζουμε την απαρέσκεια και ανησυχία μας για ενέργειες δημόσιων σχολείων που τείνουν στην υιοθέτηση ή προώθηση συγκεκριμένης θρησκευτικής ή δογματικής κατεύθυνσης και παρακαλούμε να τοποθετηθείτε άμεσα και να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε οι διευθύνσεις σχολείων να υιοθετούν πρακτικές συμβατές με τις αρχές της θρησκευτικής ελευθερίας και της ουδετερότητας της Πολιτείας έναντι κάθε θρησκείας.

Ευελπιστούμε στη γρήγορη ανταπόκρισή σας.

Με εκτίμηση,

ΔΣ Ομίλου Ανθρωπιστών Κύπρου

Κοινοποίηση: Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Comments are closed.