Θρησκευτική Ελευθερία στο Σχολείο 2016: Μάθε τα δικαιώματά σου!

Posted Sunday September 04, 2016 by Cyprus Humanists

Θρησκευτική Ελευθερία στο Σχολείο 2016: Μάθε τα δικαιώματά σου!

Μετά την πρόσφατη δημοσιοποίηση της Έκθεσης της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία καταγράφει πολλές παραβιάσεις του δικαιώματος θρησκευτικής ελευθερίας των μαθητών στα σχολεία, ο Όμιλος Ανθρωπιστών Κύπρου έχει ξεκινήσει την Καμπάνια “Know your Rights”.
Στα πλαίσια αυτής της καμπάνιας ο όμιλος έχει αρθρογραφήσει τόσο στον έντυπο όσο και στον ηλεκτρονικό τύπο, έχει προωθήσει την αφίσα “Θρησκευτικά στο Σχολείο – Μάθε τα δικαιώματά σου” και έχει ανεβάσει σχετικό βίντεο. Θα βρείτε και τα τρία πιο κάτω στη σελίδα του Ομίλου.


Το θέμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό και αφορά όλους μας. Ένας από τους κύριους στόχος του Ομίλου Ανθρωπιστών είναι ο πλήρης διαχωρισμός εκκλησίας-κράτους και να καταστεί το σχολείο χώρος πολυπολιτισμικότητας και αποδοχής όλων των μαθητών/τριών, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ώστε όλοι να εκφράζονται σε περιβάλλον ελεύθερης σκέψης, έκφρασης και συνειδήσεως.


Ο Όμιλος παρακαλεί όλους όπως ενισχύσουν αυτή την προσπάθεια προωθώντας και κοινοποιώντας τα αρχεία της καμπάνιας μας.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη βοήθεια!

Comments are closed.