ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Posted Saturday October 08, 2016 by Cyprus Humanists

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Ο Όμιλος Ανθρωπιστών Κύπρου χαιρετίζει την Έκθεση της Αρχής κατά των Διακρίσεων αναφορικά με τη διοργάνωση προσκυνήματος λειψάνων από Δημόσιο Νηπιαγωγείο.

Μας ευχαριστεί ιδιαίτερα η έναρξη του δημόσιου διαλόγου σχετικά με τη θρησκευτική ουδετερότητα του κράτους και το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας των παιδιών στα σχολεία.

Θέση του Ομίλου είναι πως το σχολείο πρέπει να είναι χώρος ανάπτυξης ορθολογικής και κριτικής σκέψης όπου γίνονται σεβαστές οι αρχές της θρησκευτικής ελευθερίας και της ουδετερότητας της Πολιτείας έναντι κάθε θρησκείας. Ξεκάθαρα τασσόμαστε υπέρ της θρησκευτικής ελευθερίας όλων των ατόμων ανεξάρτητα από τη θρησκευτική τους τοποθέτηση. Ταυτόχρονα, το δημόσιο σχολείο οφείλει να ακολουθεί  πιστά όσα προβλέπονται από  τους νόμους, όπως αυτοί καθορίζονται στο Σύνταγμα της χώρας, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του παιδιού. Όλες  οι σχετικές διατάξεις υπογραμμίζουν πως ενέργειες όπως η καταγγελθείσα, δεν είναι συμβατές με τις αρχές της θρησκευτικής ελευθερίας και της ουδετερότητας της Πολιτείας έναντι κάθε θρησκείας. Η συμμετοχή σε θρησκευτικά μυστήρια και εκδηλώσεις αποτελεί προσωπική επιλογή του καθενός και επιλογή των γονέων για το ανήλικο παιδί τους. Ως εκ τούτου, τα ζητήματα αυτά δεν πρέπει να απασχολούν τη δημόσια σφαίρα και κρατικούς φορείς όπως είναι το σχολείο.

Οφείλουμε να διευκρινήσουμε ότι την εν λόγω καταγγελία υπέβαλε ο Όμιλος Ανθρωπιστών Κύπρου και πως λανθασμένα αναφέρθηκε ότι η καταγγελία έγινε επί προσωπικής ιδιότητας καθώς ο Όμιλος εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του.

Χαιρόμαστε για τη στήριξη και τα ενθαρρυντικά σχόλια που δεχόμαστε και ευχαριστούμε όλους όσοι επικοινώνησαν μαζί μας. Θεωρούμε πως ακόμα και με άτομα με τα οποία υπάρχει διάσταση απόψεων, ο διάλογος μπορεί να είναι εποικοδομητικος.

Καλούμε όλους όσοι μοιράζονται την πεποίθηση αυτή, να συμμετάσχουν μαζί μας στην προσπάθεια για μια σύγχρονη, ανθρωποκεντρική παιδεία σε ένα κράτος κοινωνικά ευαισθητοποιημένο χωρίς διακρίσεις και προκαταλήψεις όπου θα μπορούν να ασκούν ελεύθερα τα θεμελιώδη δικαιώματά τους.

 

Comments are closed.