Απαλλαγή μαθητών/τριών από το μάθημα των Θρησκευτικών

Posted Sunday January 15, 2017 by Cyprus Humanists

Απαλλαγή μαθητών/τριών από το μάθημα των Θρησκευτικών

Ο Όμιλος Ανθρωπιστών Κύπρου χαιρετίζει τις δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ.Κώστα Καδή σχετικά με το θέμα εξαίρεσης μαθητών από συγκεκριμένα μαθήματα, στην πρόσφατη συνάντηση του με την Επιτροπή Παιδείας της Βουλής.
Στην τοποθέτησή του ο κ.Καδής ανέφερε ότι η εξαίρεση από συγκεκριμένα μαθήματα, εκ των οποίων είναι και το μάθημα των Θρησκευτικών, γίνεται και για πρακτικούς λόγους και για λόγους συμμόρφωσης της πολιτείας με τις συμβατικές της υποχρεώσεις (Σύνταγμα Κυπριακής Δημοκρατίας, Σύμβαση ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Συγκεκριμένα η δήλωση του Υπουργού αναφέρει: “Δεν μπορούμε ως πολιτεία να αγνοήσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις, ούτε και ειδικές περιπτώσεις παιδιών που για πρακτικούς λόγους δεν μπορούν να παρακολουθήσουν ένα μάθημα. Η θέση του Υπουργείου είναι ότι θα πρέπει να δίνεται η ευελιξία στο Υπουργείο Παιδείας με την συγκεκριμένη τεκμηρίωση και στη βάση ιδιαίτερων συνθηκών και λόγων που υπάρχουν να μπορεί να απαλλάξει ένα μαθητή από την παρακολούθηση ενός συγκεκριμένου μαθήματος”.

Σχετικά με την διαδικασία και τα κριτήρια απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών, ο Υπουργός τόνισε ότι το Υπουργείο Παιδείας βρίσκεται σε συνεννόηση και συνεργασία με την Επίτροπο Διοικήσεως και διαμορφώνει εγκυκλίους με βάση τις οποίες μπορούν κάποιοι μαθητές να απαλλάσσονται για πολύ συγκεκριμένους λόγους από το μάθημα των θρησκευτικών. Ο Υπουργός κατέληξε πως αυτό θα πρέπει να συνεχίσει να υφίσταται για να μπορούμε να εναρμονιστούμε με τις συμβατικές μας υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μας ικανοποιεί ιδιαίτερα η τοποθέτηση του αρμόδιου Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού και η ειδική αναφορά του στις δεσμέυσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας με διεθνείς συμβάσεις και διατάξεις. Ενόσω η θρησκευτική εκπαίδευση στην Κύπρο συνεχίζει να διατηρεί τον ομολογιακό της χαρακτήρα, ο Όμιλος Ανθρωπιστών Κύπρου τάσσεται υπέρ των πρόσφατων δηλώσεων του Υπουργού Παιδείας για παραχώρηση του δικαιώματος της απαλλαγής και εξαίρεσης μαθητών/τριών από το μάθημα ούτως ώστε να γίνεται απόλυτα σεβαστό το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας αυτών και των γονέων τους.

Ταυτόχρονα, ο Όμιλος Ανθρωπιστών καλεί τον αρμόδιο Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού καθώς και την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα να επανεξετάσουν τη διαδικασία για παραχώρηση απαλλαγής και να προβούν στις απαραίτητες διευθετήσεις, έτσι ώστε να μην απαιτείται η αποκάλυψη των οποιωνδήποτε θρησκευτικών πεποιηθήσεων από τις μαθήτριες και τους μαθητές για να τους παραχωρεθεί η απαλλαγή από το μάθημα, αφού αυτά αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Comments are closed.