“Ιερά Εξομολόγηση” σε Δημόσια Δημοτικά Σχολεία

Posted Saturday December 16, 2017 by Cyprus Humanists

Την περασμένη Πέμπτη 14/12/17 ο Όμιλος Ανθρωπιστών Κύπρου είχε προβεί σε καταγγελίες στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, στην Επίτροπο Διοικήσεως και στην Επίτροπο Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού σχετικά με την πρωτοβουλία δημόσιου δημοτικού σχολείου στη Λευκωσια να οργανώσει “Ιερά Εξομολόγηση” σε διδακτικό χρόνο στο χώρο του σχολείου. Η ενέργεια του σχολείου να προσκαλέσει ιερείς της ενορίας και να οργανώσει “Ιερά Εξομολόγηση” στο σχολικό χώρο και χρόνο παραβιάζει την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης όλων των θρησκειών και πλήττει την θρησκευτική ουδετερότητα και αμεροληψία που οφείλει να διατηρει το δημόσιο σχολείο κοσμικού κράτους, ενώ οδηγεί εμμέσως και στον στιγματισμό των παιδιών των οποίων οι γονείς δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε αυτή την εξωδιδακτική δραστηριότητα.

Θέση του Ομίλου Ανθρωπιστών είναι πως η θρησκεία αναμφίβολα έχει θέση στη ζωή πολλών ανθρώπων που βεβαίως μπορούν να ασκούν ελεύθερα τα θρησκευτικά τους καθήκοντα στην ιδιωτική τους ζωή. Το σύγχρονο και δημοκρατικό σχολείο, ωστόσο, οφείλει να προωθεί τον ορθολογισμό και την κριτική σκέψη και όχι τον θρησκευτικό δογματισμό και την κατήχηση. Ενέργειες όπως ο εκκλησιασμός, η συμμετοχή σε μυστήρια και οι εξομολογήσεις εντός του σχολικού χώρου, υποδηλώνουν ένα θρησκευόμενο κράτος που υιοθετεί συγκεκριμένη δογματική κατεύθυνση και κατά συνέπεια δεν αντιμετωπίζει ισότιμα πολίτες διαφορετικών θρησκευμάτων.

Στο επιχείρημα της “προαιρετικότητας”, δήθεν, της συμμετοχής των παιδιών στην Ιερά εξομολόγηση, ο Όμιλος Ανθρωπιστών επιθυμεί να αναφέρει τα ακόλουθα:
– Η προαιρετική συμμετοχή των παιδιών σε θρησκευτικά μυστήρια, τα οποία φανερώνουν τις θρησκευτικές ή μη πεποιθήσεις τους, δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για διακρίσεις, κατηγοριοποιεί τα παιδιά σε θρησκευόμενα και μη και εγκυμονεί τον κίνδυνο στιγματισμού όσων παιδιών δεν επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτή τη εξωδιδακτική δραστηριότητα.
– Οι μαθητές/μαθήτριες που δεν επιθυμούν να μετέχουν στην εξομολόγηση εντός του σχολικού χώρου διαφοροποιούνται, χωρίς τη θέλησή τους, από τα υπόλοιπα παιδιά του σχολείου που συμμετέχουν στο μυστήριο, γεγονός που μπορεί να προσβάλει την αρνητική θρησκευτική τους ελευθερία. Η προαιρετική δηλαδή συμμετοχή των παιδιών σε θρησκευτικά μυστήρια μπορεί να οδηγήσει στη δημοσιοποίηση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριών.
– Το σχολειό πρέπει να είναι ουδετερόθρησκο, κοσμικό, δημοκρατικό, και όχι θρησκευτικά υποτελές. Όταν τα σχολεία γίνονται τόποι τέλεσης «θρησκευτικών μυστηρίων», γίνεται, ουσιαστικά, επίδειξη δύναμης της επικρατούσας θρησκείας, αναγκάζοντας τους/τις μαθητές/τριες σε συμμόρφωση.

Καταληκτικά, ο Όμιλος Ανθρωπιστών κρίνει την ενέργεια του προαναφερόμενου σχολείου να προσκαλέσει ιερέα για το μυστήριο της “ιεράς εξομολόγησης” εντός του σχολικού χώρου και κατά τη διάρκεια διδακτικού χρόνου ως ασύμβατη με τις αρχές της θρησκευτικής ελευθερίας και της ουδετερότητας της πολιτείας έναντι κάθε θρησκείας.

Comments are closed.