Πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση

Posted Thursday January 04, 2018 by Cyprus Humanists

Πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Ομίλου, το Διοικητικό Συμβούλιο σας προσκαλεί σε Τακτική Γενική Συνέλευση, το Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 10π.μ. στην αίθουσα 206 στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ:
Σύμφωνα με το Καταστατικό του Ομίλου, οι υποψηφιότητες για τη θέση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς στο Διοικητικό Συμβούλιο, τουλάχιστον 15 μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Κάθε ενδιαφερόμενο άτομο θα πρέπει να υποβάλει αίτηση με σύντομο βιογραφικό του συμπληρώνοντας τη φόρμα Google στον σύνδεσμο https://goo.gl/forms/1FxtjbusogDMLwai1
Επομένως θα γίνουν δεκτές υποψηφιότητες που θα συμπληρώσουν και θα στείλουν την αίτησή τους μέσω φόρμας Google εγκαίρως, δηλαδή μέχρι και το Σάββατο 6 Ιανουαρίου 2018.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για την 1η Τακτική Γενική Συνέλευση του Ομίλου Ανθρωπιστών και η παρουσία όλων των μελών είναι απαραίτητη.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την Γραμματεία στο info@cyprushumanists.org

Comments are closed.