Αρνητική διάκριση εις βάρος άθεων ατόμων σε Παρουσίαση (PPT) του ΥΠΠ

Posted Thursday January 11, 2018 by Cyprus Humanists

Αρνητική διάκριση εις βάρος άθεων ατόμων  σε Παρουσίαση (PPT) του ΥΠΠ

Ο Όμιλος Ανθρωπιστών Κύπρου εκφράζει δημόσια την απαρέσκειά του και την έντονη ανησυχία του σχετικά με εκπαιδευτικό υλικό σε σχολικά εγχειρίδια και στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού το οποίο προκαλεί στοχοποίηση και διάκριση εις βάρος των άθεων ατόμων.

Συγκεκριμένα, στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, από την οποία οι εν υπηρεσία εκπαιδευτικοί προμηθεύονται υλικό προς αξιοποίηση στη διδασκαλία τους, υπάρχει αναρτημένη παρουσίαση (σε μορφή PowerPoint) σχετικά με το “φαινόμενο της αθεΐας”¹. Εν συντομία, η παρουσίαση αυτή αναφέρει πως τα αίτια της αθεϊας είναι ο εγωισμός των σύγχρονων επιστημόνων, η ημιμάθεια και η ύψιστη αχαριστία, ότι ο θεός μπορεί να χρησιμοποιησει τον πόνο για παιδαγωγικούς σκοπούς, ότι ο άθεος κάνει λανθασμένες επιλογές, είναι ατομιστής και συμπεριφέρεται χωρίς ηθικούς φραγούς. Στο τέλος της παρουσίασης επι λέξει αναφέρει: “Ας αποφύγουμε λοιπόν την αθεΐα για να μη ζήσουμε τις κακές κι αμαρτωλές συνέπειές της”.

Αναμφισβήτητα με τα πιο πάνω προκύπτει θέμα αρνητικής διάκρισης εις βάρος των άθεων ατόμων και παραβίασης της θρησκευτικής ουδετερότητας που οφείλει να υιοθετεί το δημόσιο σχολείο. Μας ανησυχεί έντονα δε, ότι η παρουσίαση αυτή βρίσκεται αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας από την οποία οι εκπαιδευτικοί προμηθεύονται υλικό για το μάθημά τους. Κατά συνέπεια, η παρουσίαση αυτή ίσως έχει ήδη προβληθεί σε πολλά σχολεία και πολλούς/ές μαθητές/τριες. Προκύπτει δηλαδή και θέμα παραπληροφόρησης/επικίνδυνης ενημέρωσης της μαθητικής κοινότητας. Εγείρουμε δε το ενδεχόμενο παραβίασης της νομοθεσίας σχετικά με τη ρητορική μίσους προς συγκεκριμένη ομάδα, των άθεων δηλαδή ατόμων.

Ενημερωτικά, ο Όμιλος Ανθρωπιστών Κύπρου είχε υποβάλει παράπονο τον περασμένο Απρίλιο στην Επίτροπο Διοικήσεως και στην Αρχή κατά των Διακρίσεων σχετικά με την εν λόγω παρουσίαση η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, χωρίς να έχει λάβει ωστόσο ενημέρωση για την εξέταση και τα συμπεράσματα που προκύπτουν. Παράπονο έχει επίσης υποβληθεί και στο αρμόδιο Υπουργείο.

Λόγω της σοβαρότητας του θέματος, ο Όμιλος Ανθρωπιστών Κύπρου καλεί άμεσα όλους τους αρμόδιους φορείς να τοποθετηθούν και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες προς αποκατάσταση της νομιμότητας και άρση κάθε διάκρισης σε βάρος των άθεων ατόμων.

¹http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/themata/thriskeftika/ypost_yliko_b_lykeiou.html
(Τελευταία Παρουσίαση Ppt)

Comments are closed.