ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΡΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΣΕ ΤΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ

Posted Sunday June 30, 2019 by Cyprus Humanists

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΡΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΣΕ ΤΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ

Με αφορμή δημοσιεύματα στον τύπο με βάση τα οποία μαθητές και μαθήτριες γυμνασίων και λυκείων έχουν βραβευτεί σε τελετές αποφοίτησης με κριτήριο τη θρησκευτική τους ταυτότητα, ο Όμιλος Ανθρωπιστών Κύπρου αδράζει την ευκαιρία για να καταδικάσει την εν λόγω πρακτική που ακολουθείται από τις διευθύνσεις των σχολείων και να επιστήσει την προσοχή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και άλλων σχετικών φορέων ώστε να ληφθούν μέτρα για να μην επαναληφθούν στο μέλλον παρόμοια περιστατικά.

Συγκεκριμένα, καταγγέλθηκε ότι σε Λύκειο της Επαρχίας Αμμοχώστου έχει απονεμηθεί βραβείο σε μαθητή με βάση το κριτήριο του ήθους, της διαγωγής, της απόδοσης αλλά και του θρησκεύματος. Το βραβείο δηλαδή είχε ως απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο μαθητής/η μαθήτρια ήταν Χριστιανός Ορθόδοξος/η.

Ο Όμιλος Ανθρωπιστών Κύπρου είχε παρόμοιες καταγγελίες τα τελευταία χρόνια για παρόμοια περιστατικά τα οποία υποδηλούν ότι οι εν λόγω πρακτικές δεν είναι λίγες ούτε μεμονωμένες. Συγκεκριμένα κατά τη σχολική περίοδο 2015-2016 έχουν απονεμηθεί τα πιο κάτω βραβεία σε δημόσιο γυμνάσιο της επαρχίας Λευκωσίας.

Καταδικάζουμε τις πιο πάνω ενέργειες δημοσίων σχολείων – τις οποίες ενδεχομένως το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού δεν γνωρίζει –  να επιτρέψουν δηλαδή σε εξωσχολικούς φορείς να εμπλακούν σε τελετές αποφοίτησης παιδιών και να δώσουν χρηματικά βραβεία τα οποία αφορούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των μαθητών όπως είναι η θρησκεία. Πέρα από το ηθικό ζήτημα που προβάλλεται, κατά πόσο δηλαδή είναι ηθικά σωστό να δίνεται χρηματικό βραβείο σε παιδιά στο χώρο του δημόσιου σχολείου – τα συγκεκριμένα βραβεία δίδονται παραβιάζοντας αφενός την αρχή της μη διάκρισης στην δημόσια εκπαίδευση και αφετέρου υποδηλώνουν ένα θρησκευόμενο σχολείο που υιοθετεί συγκεκριμένη δογματική κατεύθυνση και κατά συνέπεια δεν αντιμετωπίζει ισότιμα παιδιά διαφορετικών θρησκευμάτων ή παιδιά χωρίς θρησκευτικές πεποιθήσεις.

Σε ένα κράτος, συμβατό με τις σύγχρονες δημοκρατικές αξίες ισονομίας και σεβασμού των ατομικών ελευθεριών, το δημόσιο σχολείο ως κρατικός φορέας και ως χώρος σύνθεσης απόψεων και πολιτισμών, πρέπει να διατηρεί τον κοσμικό χαρακτήρα του, την αμεροληψία και την ουδετερότητα του απέναντι σε όλες τις θρησκείες. Καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς: το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Εκπαιδευτικές Οργανώσεις, την Επίτροπο Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού, την Επίτροπο Διοικήσεως και την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα να εξετάσουν τις πιο πάνω πρακτικές και να λάβουν άμεσα μέτρα ώστε να διαφυλαχθεί ο κοσμικός χαρακτήρας του δημόσιου σχολείου με πλήρη σεβασμό στην αρχή της μη διάκρισης.

Όμιλος Ανθρωπιστών Κύπρου

Λευκωσία, 30 Ιουνίου 2019

Comments are closed.