Πρωινή Προσευχή στα σχολεία: Ανακοίνωση Ομίλου Ανθρωπιστών

Posted Monday October 14, 2019 by Cyprus Humanists

Πρωινή Προσευχή στα σχολεία: Ανακοίνωση Ομίλου Ανθρωπιστών

Αναφορικά με τελευταία δημοσιεύματα στον Τύπο που σχολιάζουν το θέμα της πρωινής προσευχής στα σχολεία, ο Όμιλος Ανθρωπιστών επιθυμεί να αναφέρει τα ακόλουθα:

  1. Σε καμία περίπτωση δεν επιβεβαιώνονται οι χειρισμοί της εκπαιδευτικού ότι αρνήθηκε σε παιδιά να προσευχηθούν στην τάξη. Σε περίπτωση που γονείς ή άλλοι ενδιαφερόμενοι επιβεβαιώνουν το δημοσίευμα μπορούν ελεύθερα να υποβάλουν σχετικό παράπονο στους αρμόδιους φορείς για εξέταση και έρευνα του περιστατικού για να εξακριβωθεί εάν έχει παραβιαστεί το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας των μαθητών/τριών.
  2. Ουδεμία αναφορά υπάρχει σχετικά με πρωινή προσευχή στους Περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Κανονισμοί του 2008 έως 2017. Ο Πρόεδρος της Π.Ο.Ε.Δ Φίλιος Φυλακτού με τις προσωπικές του τοποθετήσεις περί υποχρεωτικής πρωινής προσευχής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκθέτει τον εαυτό του αλλά και ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα στο σύνολό της. Οι Κανονισμοί είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΑΝ για όποιον ενδιαφέρεται να ερευνήσει το θέμα και να καταλήξει σε συμπεράσματα. Ο κ. Φυλακτού με τις τοποθετήσεις του, είτε ακούσια είτε εσκεμμένα παραπληροφορεί και αφήνει να νοηθεί ότι επιβάλλεται να γίνεται πρωινή προσευχή στα δημόσια σχολεία. Ο κανονισμός που ο ίδιος επικαλείται δεν υφίσταται και ούτε συμπεριλαμβάνεται στους Κανονισμούς 2008-2017.
  3. Σε σχετική Έκθεση της το 2012, σχετικά με τη Θρησκευτική Εκπαίδευση στα Δημόσια σχολεία, η Επίτροπος Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού αναφέρει: «Ο προαιρετικός εκκλησιασμός και η προαιρετική προσευχή δεν παραβιάζουν κατ’ ανάγκη την ουδετερότητα του σχολείου ΝΟΟΥΜΕΝΟΥ ότι δίνεται η δυνατότητα σε γονείς ή και τα ίδια τα παιδιά να επιλέγουν ή όχι τη συμμετοχή τους, ενώ τους παρέχονται τα μέσα και οι τρόποι να το πράξουν με διακριτικότητα και χωρίς να προσβάλλεται η αξιοπρέπειά τους».
  4. Σχετικά με το επιχείρημα ότι «η πλειοψηφία των μαθητών/τριών στα σχολεία είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι και κατά συνέπεια η πρωινή προσευχή πρέπει να είναι υποχρεωτική», ο Όμιλος Ανθρωπιστών υπογραμμίζει ότι σε κανένα δημοκρατικό πολίτευμα δεν ισχύει το προαναφερθέν επιχείρημα. Με βάση το άρθρο 18 εδ.3 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας “ολες οι θρησκείες είναι ίσες ενώπιον του νόμου”. Αυτό ξεκάθαρα δηλώνει ότι η πλειοψηφία δεν αποφασίζει για τα δικαιώματα της μειοψηφίας αλλά ούτε και το αντίθετο. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι για όλους αναφαίρετα και απαραβίαστα και πολύ περισσότερο όταν αναφερόμαστε σε παιδιά. Η λογική του πιο πάνω επιχειρήματος εν τέλει παραγνωρίζει τις υποχρεώσεις που έχει το σχολείο για την παροχή εκπαίδευσης εντός ενός περιβάλλοντος που σέβεται τα δικαιώματα κάθε μαθητή και των γονέων του και θέτει στο περιθώριο το ζήτημα της θρησκευτικής τους ελευθερίας.
  5. Θέση του Ομίλου Ανθρωπιστών είναι πως το σχολείο ως κρατικός φορέας, οφείλει να είναι χώρος ο οποίος θα διασφαλίζει ότι τα παιδιά δεν διαχωρίζονται βάση θρησκευτικής ή άλλης τοποθέτησης. Βάσει όσων ορίζονται τόσο από το Σύνταγμα της Κύπρου όσο και στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η θρησκευτική ελευθερία των παιδιών ασκείται από τους γονείς ή κηδεμόνες τους. Το δημόσιο σχολείο ανήκει σε όλους. Υπάρχει τόπος και χρόνος για την άσκηση των οποιονδήποτε θρησκευτικών καθηκόντων αλλά αυτός ο τόπος δεν μπορεί να είναι το δημόσιο σχολείο σε διδακτικό χρόνο. Εάν βεβαίως τα παιδιά θέλουν να προσεύχονται, θα πρέπει να είναι ελεύθερα να το πράξουν χωρίς καμία προτροπή, υποκίνηση ή παρεμπόδιση και με κάθε σεβασμό στις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις.

Καταληκτικά, το σύγχρονο και δημοκρατικό σχολείο οφείλει να προωθεί τον ορθολογισμό και την κριτική σκέψη και όχι τον θρησκευτικό δογματισμό και την κατήχηση. Ενέργειες όπως η υποχρεωτική πρωινή προσευχή,  ο υποχρεωτικός εκκλησιασμός, η συμμετοχή σε μυστήρια και εξομολογήσεις εντός του σχολικού χώρου, υποδηλώνουν ένα θρησκευόμενο κράτος που υιοθετεί συγκεκριμένη δογματική κατεύθυνση και κατά συνέπεια δεν αντιμετωπίζει ισότιμα πολίτες διαφορετικών θρησκευμάτων. Σε ένα κράτος, συμβατό με τις σύγχρονες δημοκρατικές αξίες ισονομίας και σεβασμού των ατομικών ελευθεριών, το δημόσιο σχολείο ως κρατικός φορέας και ως χώρος σύνθεσης απόψεων και πολιτισμών, πρέπει να διατηρεί τον κοσμικό χαρακτήρα του, την αμεροληψία και την ουδετερότητα του απέναντι σε όλες τις θρησκείες.

Όμιλος Ανθρωπιστών Κύπρου

14 Οκτωβρίου 2019

Comments are closed.