Δίπλα στους Εκπαιδευτικούς για Εκκοσμίκευση της Εκπαίδευσης!

Posted Tuesday November 12, 2019 by Cyprus Humanists

Δίπλα στους Εκπαιδευτικούς για Εκκοσμίκευση της Εκπαίδευσης!

Με αφορμή την αυριανή σχολική αργία στο όνομα του Αρχιεπισκόπου, ο Όμιλος Ανθρωπιστών Κύπρου αδράζει την ευκαιρία για άλλη μια φορά για να εκφράσει την έντονη αντίθεσή του με την εν λόγω σχολική αργία και να υπογραμμίσει τη θέση του για την ανάγκη εκκοσμίκευσης της εκπαίδευσης.

Σε ένα σύγχρονο κράτος που στερνίζεται ευρωπαϊκές αξίες και θεσμούς, όπου το δημόσιο σχολείο πρέπει να διατηρεί τον κοσμικό χαρακτήρα του και την ουδετερότητά του απέναντι σε όλες τις θρησκείες, όπου οι σύγχρονες τάσεις επιβάλλουν την αποθρησκευτικοποίηση της εκπαίδευσης και τον θρησκευτικό αποχρωματισμό κοινωνικών και πολιτικών θεσμών, τον πλήρη διαχωρισμό δηλαδή Εκκλησίας – κράτους, οι σχολικές αργίες, δοθείσες στο όνομα του Αρχιεπισκόπου καθώς και άλλων τοπικών αγίων, δεν έχουν θέση και σίγουρα δεν αποτελούν λόγο για να παραμένουν τα σχολεία κλειστά.

Η παιδεία της Κύπρου γυρίζει σελίδα και γράφει ιστορία. Στεκόμαστε δίπλα στο πλευρό των εκπαιδευτικών για εκκοσμίκευση της εκπαίδευσης και τους στηρίζουμε. Αύριο συμπορευόμαστε μαζί τους στην εκδήλωση διαμαρτυρίας απαιτώντας ξεκάθαρη διάκριση ρόλων Εκκλησίας-κράτους και τερματισμό κάθε παρέμβασης της Εκκλησίας στην παιδεία αλλά και στο κράτος γενικότερα. Απαιτούμε την κατάργηση της αναχρονιστικής αυτής σχολικής αργίας και την απομάκρυνση της Εκκλησίας από τα εκπαιδευτικά δρώμενα, ώστε το ανθρώπινο και δημοκρατικό σχολείο να γίνει χώρος καλλιέργειας της κριτικής σκέψης, μακριά από αναχρονιστικές νουθεσίες.

Ξεκάθαρος στόχος του Ομίλου είναι η προώθηση της κοσμικής εκπαίδευσης μέσω ενός εκπαιδευτικού συστήματος που θα αντιμετωπίζει ισότιμα τα παιδιά οποιασδήποτε θρησκείας ή χωρίς θρησκεία. Θεωρούμε ότι τα δικαιώματα της θρησκευτικής ελευθερίας και της ανεξιθρησκείας μπορούν να γίνουν απόλυτα σεβαστά εντός της σχολικής κοινότητας. Επιδιώκουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ της ισότητας, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις βάσει φύλου, καταγωγής, θρησκείας, αναπηρίας, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων.

Comments are closed.