Ανακοίνωση Ομίλου Ανθρωπιστών σχετικά με τις διώξεις εναντίον Εκπαιδευτικού-Ζωγράφου

Posted Saturday September 19, 2020 by Cyprus Humanists

Ανακοίνωση Ομίλου Ανθρωπιστών σχετικά με τις διώξεις εναντίον Εκπαιδευτικού-Ζωγράφου

Ο Όμιλος Ανθρωπιστών Κύπρου εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του προς τον εκπαιδευτικό – ζωγράφο Γιώργο Γαβριήλ, σχετικά με τις πρόσφατες επιθέσεις που δέχεται για το έργο του, οι οποίες επιχειρούν να πλήξουν το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφρασή του, αγνοώντας παντελώς τα μηνύματα που θέλει ο ίδιος να περάσει μέσα από την τέχνη του. 

Ο Όμιλος θεωρεί επίσης απαράδεκτη  και καταδικαστέα τη στάση του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, και Νεολαίας, το οποίο όχι μόνο δεν υποστήριξε τον εκπαιδευτικό, δεδομένης της ελευθερίας έκφρασής του, αλλά μάλιστα ανήγγειλε και τη διεξαγωγή πειθαρχικής και ποινικής έρευνας εναντίον του, παραβιάζοντας τις βασικές αρχές οι οποίες διέπουν μια σύγχρονη Δημοκρατία. Καταδικάζουμε επίσης απερίφραστα τη θέση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μαρίας Στυλιανού Λοττίδη, ότι “ο καθηγητής Τέχνης ξεπέρασε τα όρια και προσέβαλε τα δικαιώματα τρίτων”. Ως Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η κ. Λοττίδου θα έπρεπε να είναι ιδιαίτερα προσεκτική όσον αφορά τις δημόσιες τοποθετήσεις της για τα ανθρώπινα δικαιώματα και θυμίζουμε το χαστούκι που η ίδια δέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας του Συμβουλίου της Ευρώπης η οποία σε Έκθεσή της, της καταλογίζει: «δεν έχει διεξάγει οποιεσδήποτε δράσεις που να στοχεύουν τη στήριξη των ευάλωτων ομάδων ή επικοινωνιακές δραστηριότητες και δεν έχει προχωρήσει σε οποιεσδήποτε εκδόσεις ή εκθέσεις ή συστάσεις για θέματα διακρίσεων από το 2016». Θυμίζουμε επίσης στην ίδια, την υπόθεση Handyside στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο υπογράμμισε πως “η ελευθερία της έκφρασης εφαρμόζεται όχι μόνο στην πληροφόρηση ή στις ιδέες που γίνονται ευνοϊκά δεκτές ή θεωρούνται ως ανώδυνες ή αδιάφορες, αλλά επίσης σε εκείνες που προσβάλλουν, πλήττουν ή ενοχλούν το Κράτος ή οποιοδήποτε τμήμα του πληθυσμού. Τέτοιες είναι οι απαιτήσεις της πλουραλιστικής ανεκτικότητας και του ανοικτού πνεύματος, χωρίς τις οποίες δεν νοείται η ύπαρξη δημοκρατικής κοινωνίας”.

Η ελευθερία του λόγου της ελευθερίας και της έκφρασης αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της Δημοκρατίας. Ένα σύγχρονο κράτος δεν νοείται να αυτοαποκαλείται δημοκρατικό εάν δεν παρέχει στους πολίτες του το δικαίωμα της έκφρασης, χωρίς περιορισμούς, εκτός σε περιπτώσεις όπου η ελευθερία της έκφρασης δεν προστατεύεται από τον νόμο, όπως για παράδειγμα ο λίβελος, η ρητορική μίσους, και η υποκίνηση σε φυσική βία.

Τα Άρθρα 18 και 19 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφέρουν ρητά πως:

Έκαστος έχει το δικαίωμα ελευθερίας σκέψεως, συνειδήσεως και θρησκείας.

Έκαστος έχει το δικαίωμα ελευθερίας του λόγου και της καθ’ οιονδήποτε τρόπον εκφράσεως. 

Η ελευθερία του ατόμου να ακολουθεί τη δική του θρησκεία, πολιτική κατεύθυνση, ή άλλα πιστεύω δεν προνοεί ταυτόχρονα και προστασία από οποιαδήποτε κριτική ή το δικαίωμα να μην προσβάλλονται τα πιστεύω αυτού. Ο καθένας έχει το δικαίωμα όχι μόνο να επιλέγει συνειδητά τα πιστεύω του αλλά έχει και το αναφαίρετο δικαίωμα να τα εκφράζει, όπως ο ίδιος επιλέγει. Σταθερή και πάγια μας θέση είναι πως μόνο μέσω της ελεύθερης σκέψης και έκφρασης μπορεί μια κοινωνία να φτάσει στην αλήθεια. Μια υγιής και δημοκρατική κοινωνία επιτρέπει στους πολίτες της να εκφραστούν ελεύθερα, και αφήνει τις ιδέες τους δημόσια να έρθουν σε αντιπαράθεση. 

Στεκόμαστε δίπλα στον εκπαιδευτικό-ζωγράφο Γιώργο Γαβριήλ, τον ευχαριστούμε για το έργο και τα μηνύματα που δίνει μέσα από την Τέχνη του και του ευχόμαστε καλή δύναμη στον αγώνα του για μια πιο ελεύθερα σκεπτόμενη, δημοκρατική κοινωνία.

Comments are closed.