ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

 

Ο Όμιλος Ανθρωπιστών Κύπρου είναι μια ανεξάρτητη Μη Κυβερνητική Οργάνωση η οποία προωθεί τον Ανθρωπισμό, το κοσμικό κράτος και την ισότητα όλων των ατόμων.

Βασική μας επιδίωξη είναι η προώθηση μιας κοινωνίας που υποστηρίζει τον πλήρη διαχωρισμό εκκλησίας-κράτους και τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ της ισότητας, των ανθρωπιστικών αξιών και της αρχής της μη διάκρισης στη βάση φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, αναπηρίας, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων.

Σκοποί του Ομίλου:

  1. Η προώθηση του ανθρωπισμού ως μια εκκοσμικευμένη θεώρηση που βασίζεται στον ορθολογισμό, στην δημοκρατία και στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
  2. Η ανάπτυξη της γνώσης μέσω της κριτικής σκέψης και της επιστημονικής διαδικασίας.
  3. Η ένταξη και ίση αντιμετώπιση όλων των ατόμων σε ένα κράτος κοινωνικά ευαισθητοποιημένο χωρίς διακρίσεις και προκαταλήψεις όπου θα μπορούν να ασκούν ελεύθερα τα θεμελιώδη δικαιώματά τους.
  4. Υπεράσπιση της αρχής του Διαχωρισμού Κράτους – Εκκλησίας/Θρησκείας και διεκδίκηση ίσης αντιμετώπισης των πολιτών από το κράτος ανεξαρτήτως των θρησκευτικών ή φιλοσοφικών τους πεποιθήσεων.
  5. Υπεράσπιση και διεκδίκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένης της ανεξιθρησκείας.
  6. Ενίσχυση της κοινότητας των ανθρωπιστών παρέχοντας ευκαιρίες συνάντησης, συναναστροφής και ανταλλαγής απόψεων.