ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

Ο Όμιλος Ανθρωπιστών Κύπρου διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από  πέντε (5) μέλη που εκλέγονται ανα διετία στη Γενική Συνέλευση των μελών με απόλυτη πλειοψηφία.

Έπειτα από τη Γενική Συνέλευση και τις εκλογές στις 31 Οκτωβρίου 2020, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου Ανθρωπιστών για τη διετία 2020-2021.

Πρόεδρος:
Δρ. Μάριος Ιερωνύμου
Αντιπρόεδρος:
Βιάνα Έρικσσον
Γραμματέας:
Άγγελος Σοφοκλέους

Ταμίας:
Αγγέλα Σάββα Βάλερστρομ

Μέλος:
Τατιάνα Ηρακλέους