ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

Ο Όμιλος Ανθρωπιστών Κύπρου διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από  πέντε (5) μέλη που εκλέγονται ανα διετία στη Γενική Συνέλευση των μελών με απόλυτη πλειοψηφία.

Η τρέχουσα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που εκπροσωπεί τον Όμιλό είναι:

Πρόεδρος: Βιάνα Έρικσσον

Αντιπρόεδρος: Στέλιος Παπαπέτρου

Γραμματέας: Μάριος Ιερωνύμου

Ταμίας: Γιάννης Τριμιθιώτης

Μέλος: Αντιγόνη Ηρακλείδου