ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ

Θρησκευτική Ελευθερία στο Σχολείο 2016: Μάθε τα δικαιώματά σου!

Posted Sunday September 04, 2016 by Cyprus Humanists

Μετά την πρόσφατη δημοσιοποίηση της Έκθεσης της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,...

Μετά την πρόσφατη δημοσιοποίηση της Έκθεσης της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία καταγράφει πολλές παραβιάσεις του δικαιώματος θρησκευτικής ελευθερίας των μαθητών στα σχολεία, ο Όμιλος Ανθρωπιστών Κύπρου έχει...

Read More »
Θρησκευτική Ελευθερία στο Σχολείο 2016: Μάθε τα δικαιώματά σου!