ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ

IHEU Freedom of Thought Report

Posted Saturday November 10, 2018 by Cyprus Humanists

Το IHEU Freedom of Thought Report/ Έκθεση για την Ελευθερία της Σκέψης,...

Το IHEU Freedom of Thought Report/ Έκθεση για την Ελευθερία της Σκέψης, αποτελεί μια ετήσια  έκθεση και πηγή πληροφοριών για τις διακρίσεις και τις διώξεις άθρησκων ατόμων σε παγκόσμιο επίπεδο....

Read More »
IHEU Freedom of Thought Report

Θρησκευτική Ελευθερία στο Σχολείο 2016: Μάθε τα δικαιώματά σου!

Posted Sunday September 04, 2016 by Cyprus Humanists

Μετά την πρόσφατη δημοσιοποίηση της Έκθεσης της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,...

Μετά την πρόσφατη δημοσιοποίηση της Έκθεσης της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία καταγράφει πολλές παραβιάσεις του δικαιώματος θρησκευτικής ελευθερίας των μαθητών στα σχολεία, ο Όμιλος Ανθρωπιστών Κύπρου έχει...

Read More »
Θρησκευτική Ελευθερία στο Σχολείο 2016: Μάθε τα δικαιώματά σου!